3AM

It’s 3AM and I am still awake.  I still have a lot of things to make. Conceptualizing a tarp. Dreaming of playing a harp. I did not finish my Philo paper… I did not even started writing it yet… What to do? How to do them? A lot of things to prepare, For my classes later. I don’t know if I still want to sleep, Or just stay up until it’s time to bathe. What a stressful day, What a long day… I almost forgot, That today is the day, My little bro celebrates his birthday… I want him to … Continue reading 3AM

How I Hate You

You were never worth my time You were never worth a smile How could you gnaw my faithful heart? And left me with a really big scar. I guess another mistake was made The whole world went to a chaotic state My mind knows that you will never be back But why is it that my heart is still waiting for you to come back? What a confusing riddle?! Even if the answers are so visible, Why is it I’m still undecided? What a stupid self, not letting go of the dead. After months of continuous struggle, I now see … Continue reading How I Hate You

Naghihintay

Nakakabagot… Nakakapagod… Nakaantok… Nakakainis… Nakaka… Saan ka na ba? Hating gabi na… Nakatunganga pa rin, Nakatingin sa bituin… Diba dati-rati, Palagi ka namang nasa oras? Bakit ngayon mag-dadalawang oras na, Ni anino’y hindi pa rin matanaw sa kanto… Talaga nga naman… Nung nanliligaw pa, Panay ang buntot… Para na nga kitang alalay nun… Paglabas ng bahay, Mukha mo agad ang nakabalandra… Pagkatapos ng klase, Ikaw pa rin ang nakikita sa bintana… Mag-lilimang taon na… Pero unti-unting naglalaho ang iyong presensya… Saan ka na nga ba? Mga kulisap sa gabi nag-iingay na… May iba ka na ba? Bakit nga ba? Nakakapagod… … Continue reading Naghihintay